fbpx
Sokolská 1365, 460 01 Liberec
Services

We offer a Broad
Range of Law Services

GET THE HELP YOUR NEED TODAY

If you are accused of a crime, you have rights and you have options. Monica is an experienced and skillful criminal defense lawyer who will work zealously for you and your family in every aspect and phase of your criminal case. Criminal defense is the beating heart of our practice — put our experience and energy to work for you!

01

we have the experience and confidence you are looking for.

03

Iam attorney Monica Williamson. I work closely with each of my clients. I don’t use a buffer of assistants and associates. I pick up my own phone, and I return my own messages and emails. I am easy to talk to, no matter the topic. And I have the experience and confidence you are looking for.

Call (727) 777-2569

Questions & Answers

Our price

Document preparation

Light
$100mo
Get instructions for documents’ completion
View more
Best

Online consulting

Averange
$150mo
Receive massive discounts when you need more help
View more

Referral service

Pro
$200mo
Have a lawyer review your work to make sure it’s done right
View more

Veškeré informace o obchodních partnerech a klientech jsou shromažďovány a uchovávány v souladu s právním řádem České republiky, unijními předpisy (zejména GDPR) a stavovskými předpisy (zejména se zásadou advokátní mlčenlivosti), přičemž takto získané údaje jsou zpracovávány výhradně za účelem poskytování právních služeb, a to v rozsahu nutném pro splnění účelu, k němuž byly shromážděny. V případě jakýchkoliv dotazů k této problematice nás můžete kontaktovat na e-mail: hakova@akhakova.cz.

Upozornění ohledně mimosoudního řešení spotřebitelských sporů -  spory vzniklé mezi spotřebitelem a advokátem je možné řešit prostřednictvím České advokátní komory, která je orgánem pro mimosoudní řešení sporů (další informace naleznete na www.cak.cz).

Mgr. Ivana Háková, advokátní kancelář © 2019 všechna práva vyhrazena

Scroll to top