fbpx
Sokolská 1365, 460 01 Liberec

Naše odměna

Kolik Vás budeme stát?

Odměna za naše právní služby se primárně řídí dohodou s klientem a odvíjí se od složitosti a časové náročnosti daného případu.

Je třeba říci, že každý případ klienta je individuální, a proto je nutné, aby nám klient před stanovením výše odměny nejdříve sdělil alespoň základní informace k požadované právní službě. Můžete tak učinit osobně, telefonicky či prostřednictvím emailu. Po posouzení Vašeho požadavku je Vám nabídnuta možnost výběru některé z forem odměn - hodinová sazba, úkonová odměna, fixní odměna za celkové vyřízení věci, paušální odměna či odměna podílová.

Klient, který se rozhodne pro naše právní služby, má první konzultaci ke svému případu zdarma. V případě, že se klient pro naše další služby nerozhodne, popř. má zájem pouze o právní konzultaci, hradí standardní odměnu za konzultaci.

Paušální odměna je typická v případě dlouhodobé spolupráce. Pro klienta představuje nejen výhodnější cenu za poskytování právních služeb, ale rovněž vytvoření silného vztahu s naší advokátní kanceláří, díky čemuž jsme schopni rychle a efektivně reagovat na potřeby klienta.

Paušální odměnu určujeme každému klientovi na míru dle jeho představ a skutečných potřeb. Lze ji sjednat jako týdenní, měsíční či čtvrtletní, popř. i jako formu „balíčku“, který je preferován zejména realitními kancelářemi.

V případě, že mezi klientem a advokátem není dohodnut žádný ze shora uvedených způsobů odměny za poskytnutí právní služby, popřípadě, je-li sjednán způsob odměny tzv. dle advokátního tarifu, řídí se výše odměny advokáta vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, v platném znění, která reguluje odměnu náležející advokátovi za poskytované právní služby, a to tak, že stanovuje jednotlivé úkony právní služby, jakož i cenu za jeden úkon právní služby v závislosti na tzv. tarifní hodnotě, za kterou se nejčastěji považuje výše peněžitého plnění či hodnota věci.

Veškeré informace o obchodních partnerech a klientech jsou shromažďovány a uchovávány v souladu s právním řádem České republiky, unijními předpisy (zejména GDPR) a stavovskými předpisy (zejména se zásadou advokátní mlčenlivosti), přičemž takto získané údaje jsou zpracovávány výhradně za účelem poskytování právních služeb, a to v rozsahu nutném pro splnění účelu, k němuž byly shromážděny. V případě jakýchkoliv dotazů k této problematice nás můžete kontaktovat na e-mail: hakova@akhakova.cz.

Upozornění ohledně mimosoudního řešení spotřebitelských sporů -  spory vzniklé mezi spotřebitelem a advokátem je možné řešit prostřednictvím České advokátní komory, která je orgánem pro mimosoudní řešení sporů (další informace naleznete na www.cak.cz).

Mgr. Ivana Háková, advokátní kancelář © 2019 všechna práva vyhrazena

Scroll to top