fbpx
Sokolská 1365, 460 01 Liberec

Novinky

NOVELA INSOLVENČNÍHO ZÁKONA
ANEB „ODDLUŽENÍ PO NOVU“

(1. ČÁST)

Dne 01.06.2019 vstoupí v účinnost dlouho očekávaná a velmi diskutovaná novela zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, jinak známý jako insolvenční zákon. Proč zrovna dlouho očekávaná a velmi diskutovaná? Na to se pojďme v tomto dnešním vstupu společně podívat.

Veškeré informace o obchodních partnerech a klientech jsou shromažďovány a uchovávány v souladu s právním řádem České republiky, unijními předpisy (zejména GDPR) a stavovskými předpisy (zejména se zásadou advokátní mlčenlivosti), přičemž takto získané údaje jsou zpracovávány výhradně za účelem poskytování právních služeb, a to v rozsahu nutném pro splnění účelu, k němuž byly shromážděny. V případě jakýchkoliv dotazů k této problematice nás můžete kontaktovat na e-mail: hakova@akhakova.cz.

Upozornění ohledně mimosoudního řešení spotřebitelských sporů -  spory vzniklé mezi spotřebitelem a advokátem je možné řešit prostřednictvím České advokátní komory, která je orgánem pro mimosoudní řešení sporů (další informace naleznete na www.cak.cz).

Mgr. Ivana Háková, advokátní kancelář © 2019 všechna práva vyhrazena

Scroll to top