fbpx
Sokolská 1365, 460 01 Liberec

sporná agenda

nabízíme právní zastoupení v rámci mimosoudního, soudního a exekučního řešení občanskoprávních, obchodněprávních, pracovněprávních a dalších sporů, např. vymáhání pohledávek, náhrada škody, nemajetkové újmy a bezdůvodného obohacení, ochrana osobnosti, sousedské spory, spory ze smluv, dědické spory, vypracování exekučního návrhu, žaloby na vyloučení majetku z exekuce, aj.

Leave a comment

Scroll to top