fbpx
Sokolská 1365, 460 01 Liberec

Služby

Odměna za naše služby

Odměna za naše právní služby se primárně řídí dohodou s klientem a odvíjí se od složitosti a časové náročnosti daného případu.

Je třeba říci, že každý případ klienta je individuální, a proto je nutné, aby nám klient před stanovením výše odměny nejdříve sdělil alespoň základní informace k požadované právní službě. Můžete tak učinit osobně, telefonicky či prostřednictvím emailu. Po posouzení Vašeho požadavku je Vám nabídnuta možnost výběru některé z forem odměn – hodinová sazba, úkonová odměna, fixní odměna za celkové vyřízení věci, paušální odměna či odměna podílová.

Mobil: +420 604 251 672
E-mail: hakova@akhakova.cz
Sídlo: Sokolská 1365, 460 01 Liberec

Veškeré informace o obchodních partnerech a klientech jsou shromažďovány a uchovávány v souladu s právním řádem České republiky, unijními předpisy (zejména GDPR) a stavovskými předpisy (zejména se zásadou advokátní mlčenlivosti), přičemž takto získané údaje jsou zpracovávány výhradně za účelem poskytování právních služeb, a to v rozsahu nutném pro splnění účelu, k němuž byly shromážděny. V případě jakýchkoliv dotazů k této problematice nás můžete kontaktovat na e-mail: hakova@akhakova.cz.

Upozornění ohledně mimosoudního řešení spotřebitelských sporů -  spory vzniklé mezi spotřebitelem a advokátem je možné řešit prostřednictvím České advokátní komory, která je orgánem pro mimosoudní řešení sporů (další informace naleznete na www.cak.cz).

Mgr. Ivana Háková, advokátní kancelář © 2019 všechna práva vyhrazena

Scroll to top