fbpx
Sokolská 1365, 460 01 Liberec

Naše služby

foto_ome_2

Co od nás čekat?

Naše advokátní kancelář s klienty jedná vždy na rovinu, avšak s lidským přístupem. K Vašemu případu přistupujeme pečlivě a zodpovědně tak, jako by se jednalo o náš vlastní případ. Po posouzení Vašeho případu Vás upozorníme na případná rizika a navrhneme nejefektivnější řešení Vašeho případu spolu s cenou za naše právní služby. V průběhu poskytování právních služeb jste pravidelně informováni o stavu Vašeho případu.

Naším cílem je poskytovat právní služby tak, aby naši klienti byli maximálně spokojení a neváhali se na nás obracet i do budoucna.

Co nabízíme?

Nabízíme odborné právní služby v širokém spektru právních oblastí, a to jak přímo v místě advokátní kanceláře, tak po předchozí dohodě i mimo advokátní kancelář, popř. mimo běžnou pracovní dobu.

 • sepis, kontrola a revize všech typů smluv, dohod a jiných právních dokumentů spadající do občanskoprávní agendy
 • dědictví
 • ochrana osobnosti
 • sousedské vztahy
 • náhrada škody a bezdůvodného obohacení
 • advokátní úschova (zejména v souvislosti s převodem nemovitosti)
 • rozvod manželství
 • vypořádání společného jmění manželů
 • úprava péče o nezletilé děti
 • určení vyživovací povinnosti
 • osvojení
 • určení a popření otcovství
 • pracovní smlouvy a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP, DPČ)
 • výpovědi a okamžité zrušení pracovního poměru
 • nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru
 • založení obchodní společnosti
 • převod obchodního podílu a družstevního podílu
 • směnečné právo
 • insolvenční návrhy pro oddlužení a konkurs
 • přihláška věřitele do insolvenčního řízení
 • incidenční spory
 • obhajoba v trestním řízení
 • zastupování poškozených v trestním řízení včetně uplatňování jejich újmy způsobené trestným činem
 • sepis trestních oznámení
 • přestupky
 • zastupování v rámci správního řízení
 • zastoupení v rámci mimosoudního, soudního a exekučního řešení občanskoprávních, obchodněprávních, pracovněprávních a dalších sporů

Veškeré informace o obchodních partnerech a klientech jsou shromažďovány a uchovávány v souladu s právním řádem České republiky, unijními předpisy (zejména GDPR) a stavovskými předpisy (zejména se zásadou advokátní mlčenlivosti), přičemž takto získané údaje jsou zpracovávány výhradně za účelem poskytování právních služeb, a to v rozsahu nutném pro splnění účelu, k němuž byly shromážděny. V případě jakýchkoliv dotazů k této problematice nás můžete kontaktovat na e-mail: hakova@akhakova.cz.

Upozornění ohledně mimosoudního řešení spotřebitelských sporů -  spory vzniklé mezi spotřebitelem a advokátem je možné řešit prostřednictvím České advokátní komory, která je orgánem pro mimosoudní řešení sporů (další informace naleznete na www.cak.cz).

Mgr. Ivana Háková, advokátní kancelář © 2019 všechna práva vyhrazena

Scroll to top