fbpx
Sokolská 1365, 460 01 Liberec

občanské právo

Občanské právo

  • DĚDICKÉ PRÁVO: závěť, vydědění, dědická smlouva, zastupování v dědickém řízení, ochrana oprávněných dědiců, zprostředkování pomoci notáře
  • SMLOUVY: nabízíme sepis, kontrolu a revizi všech typů smluv a dohod, zejména kupní smlouvy, darovací smlouvy, smlouvy o dílo, smlouvy o zápůjčce, zástavní smlouvy, nájemní smlouvy, dohod o narovnání, odstoupení od smlouvy
  • NEMOVITOSTI: nabízíme sepis všech typů smluv a podání souvisejících s nemovitostmi (pozemky, stavby, byty včetně družstevních bytů) zejména kupní smlouvy, darovací smlouvy, směnné smlouvy, smlouvy o zřízení věcného břemene, smlouvy o smlouvě budoucí, popř. rezervační smlouvy, zástavní smlouvy, nájemní smlouvy, prohlášení vlastníka o rozdělení práva k nemovité věci, stanovy SVJ, vypořádání spoluvlastnictví k nemovité věci, návrhy na katastrální úřad, problematika výpovědi z nájmu, problematika předkupního práva, problematika vyklizení nemovitosti, advokátní úschova peněz a listin v souvislosti s převodem nemovitosti
  • RODINNÉ PRÁVO: rozvod manželství, vypořádání společného jmění manželů, úprava péče o nezletilé děti, určení vyživovací povinnosti, osvojení, určení a popření otcovství, aj.
Scroll to top